Jegyezz meg
[ Elfelejtett jelszó ]
 
 
Árfolyamok

Árfolyamok

1 CHF
302 HUF
1 EUR
332 HUF
1 USD
301 HUF
    Biztosítási szótár
    
GAW127A
Tisztelt Együttműködő Partnerünk!

Dr. Hochmann András úr megbízása alapján ezúton tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a GRAWE Életbiztosító Zrt. (székhelye: 7630 Pécs, Üszögpuszta-Kastély 43802 hrsz; adószám: 11367109-1-44; cégjegyzékszám: 02-10-060166, a továbbiakban: Biztosító) a GAW 127 jelű termékének értékesítését 2012. március 23-án 24.00. órakor felfüggeszti.

Ez azt jelenti, hogy a fenti időpontot követően nem lehet ajánlatot tenni e termékre vonatkozóan. Az ezt megelőző időpontban tett ajánlatok, amennyiben az első vagy egyszeri biztosítási díjat a szerződő megfizette, a kockázatelbírálást követően természetesen kötvényesítésre kerülnek.

Amennyiben mégis tesznek ajánlatot 2012. március 23-án 24.00. óra után, a Biztosító azt elutasítja.

Természetesen egyéb termékeinkkel készséggel állunk rendelkezésre!

Budapest, 2012. március 20.


GRAWE Életbiztosító Zrt.

GRAWE ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
Egyszeri díjas, halálesetre és elérésre szóló, hozamgarantált,
fix tartamú, vegyes életbiztosítás különös feltételei

Értékesíthető: 2012-02-01-től visszavonásig

1. A biztosítási termék megjelölése: GAW127A

2. Biztosítási események és szolgáltatások

A Grawe Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a Szerződő egyszeri díjfizetése ellenében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

a)   A Biztosítottnak a biztosítás tartamán belüli halála esetén a haláleseti biztosítási összeget és a garantált hozammal addig felhalmozódott nyereséget, vagy

b)   A Biztosított életben léte esetén a biztosítási tartam végén a lejárati biztosítási összeget és a teljes tartam alatt a garantált hozammal felhalmozódott nyereséget fizeti ki.

c)   A garantált hozammal felhalmozódott nyereség úgy képződik, hogy a Biztosító a matematikai tartalék befektetéséből származó többlethozam szerződésre jutó részét a második biztosítási évtől kezdődően minden biztosítási év végén a Szerződőnek jóváírja, és a garantált hozamnak megfelelő fix kamatlábbal tovább kamatoztatja. Ezen termék esetében a Biztosító 8 %-os nyereség kamatlábbal kalkulál, amely nem egyezik meg a banki kamatos kamatlábbal. (Részletesebb információk az Általános Életbiztosítási Feltételekben találhatók.)

3. A biztosítás tartama, korhatárok

a)   A biztosítás tartama: 5 év.

b)   A biztosítás megköthető minden 0-65 év közti személyre biztosítási összegtől függően orvosi vizsgálattal, vagy anélkül, míg 66-70 éves kor között a biztosítás csak orvosi vizsgálattal köthető meg.

c)   A belépés felső korhatára : 70 év.

4. Biztosítási díj

A biztosítás kezdetekor egyszeri díjfizetéssel kell a biztosítási díjat megfizetni.

5. A biztosítási összeghatárok

a)   Minimális biztosítási összeg: 100.000,-Ft.

b)   Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálattal: korlátlan.

c)   Maximális biztosítási összeg orvosi vizsgálat nélkül 65 éves belépési korhatárig: 10.000.000.-Ft.

6. A biztosítás területi hatálya

A biztosítás a Föld teljes területén érvényes.

7. Záradék

a)     Jelen termék lejárati biztosítási összegéből járadéktermék vásárolható (lásd az Általános Életbiztosítási Feltételekben).

b)     Ezen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános Életbiztosítási Feltételekben foglaltak az irányadók.

8. Kötvénykiállítási díj : 2.000.-Ft


 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
Keresés