Jegyezz meg
[ Elfelejtett jelszó ]
 
 
Árfolyamok

Árfolyamok

1 CHF
302 HUF
1 EUR
332 HUF
1 USD
301 HUF
    Biztosítási szótár
    

MIC alkuszTÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRE

Szolgáltatásaink, amelyeket díjtalanul nyújtunk partnereink számára:

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük a biztosítási piacon elérhető termékeket
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) rendelkezéseivel összhangban az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérjük és pontosítjuk az Ügyfél igényét és szükségleteit
Az Ügyfél által választott ajánlatot közvetítjük a biztosítótársaság felé. A biztosítási jogviszony teljes időtartama alatt ápoljuk, karbantartjuk az Ügyfél hatályos biztosítási szerződését.
A biztosítási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában közreműködünk, valamint az esetleges biztosítási kár esetén a kárrendezésben aktívan részt veszünk.

Az MIC Biztosítási Alkusz Kft. a biztosítási szerződések közvetítésekor, mint független biztosításközvetítő (alkusz) cég jár el.

Az MIC Biztosítási Alkusz Kft. biztosítóban minősített befolyással nem rendelkezik.

Biztosító, illetve biztosító anyavállalata nem rendelkezik minősített befolyással az MIC Biztosítási Alkusz Kft-ben.

Adataink:

MIC Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-679-108 a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által nyilvántartva
Cégbejegyzés ideje: 1998. december 3-án
Adószám: 11785718-2-43
A társaság székhelye / levelezési címe : H- 1117 Budapest, Budafoki út 111.
Telefon: (36-1) 463-0197, Fax: (36-1) 206-6711
E-mail: info--.at.--micalkusz.hu, www.micalkusz.hu

A MIC Biztosítási Alkusz adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-51609/2012
Az MIC Biztosítási Alkusz
belső adatvédelmi felelőse: Dr. Petrovics Péter
Elérhetőségei: drpetrovics.peter--.at.--micalkusz.hu, +3630/576-6353

Szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért az Allianz Hungária Biztosító Zrt. áll helyt.

Felügyeleti hatóság: A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénz-, tőke-, biztosítási- és pénztári piac felügyeletét, továbbá a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkciókat.

Elérhetőség:
Magyar Nemzeti Bank
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók:777.
Központi telefon: (36-1) 428-2600, Ügyfélszolgálati telefonszám: (36-80) 203-776, Központi fax: (36-1) 429-8000
Webcím: https://www.mnb.hu/felugyelet

Felügyeleti Nyilvántartás:
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el a biztosítók, biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók Bit. szerinti felügyeletét. A Bit. 407. § (1) bekezdése értelmében az MNB a Bit. alapján engedélyezett és bejelentett biztosításközvetítőkről nyilvántartást vezet (Regiszter). Az MIC Biztosítási Alkusz Kft. a 204121401847 számon szerepel a Regiszterben. A regisztráltak Bit. által meghatározott, nyilvános adatai bárki számára - egyedi jelszóval történő bejelentkezés nélkül - elérhetők a https://intezmenykereso.mnb.hu honlapon.

Szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az MIC Biztosítási Alkusz Kft., illetőleg annak felelősségbiztosítója, az Allianz Hungária Biztosító Zrt. áll helyt.

Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó és annak elbírálására jogosult szervek neve és székhelye:

A panaszkezelésért felelős személy az MIC Biztosítási Alkusz Kft-nél:

Pongó Judit
MIC Biztosítási Alkusz Kft.
Panaszkezelésért felelős koordinátor
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Elérhetőség:
Tel.: +36-30-869-0327
Email: pongo.judit--.at.--micalkusz.hu

I. A panasz bejelentésének módjai:

Ön a következő lehetőségek bármelyikével élhet a panaszbejelentéskor:

1. Szóbeli panasz:

a.) Személyes panaszügyintézés:

Társaságunknál az alábbi címen és nyitvatartási időben lehet személyesen panaszbejelentést tenni:

MIC Biztosítási Alkusz Kft.
1117 Bu­da­pest, Bu­da­fo­ki út 111.
Tel.: +36-1-463-0198
Fax.: +36-1-206-6711
Ügyfélfogadás: hétfő-péntek: 8:00-16:00 között

b.) Telefonos panaszügyintézés:

Telefonszám: +36-1-463-0198 telefonszámon érhető el
Contact Center nyitva tartás:
Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00 – 16:00
Hétfő : 8:00 – 20:00

2. Írásbeli panasz

a) Személyesen vagy más által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján.

b.) Postai úton történő panaszügyintézés

MIC Biztosítási Alkusz Kft.
Panaszkezelés
Levélcím:
1117 Budapest, Budafoki út 111.

c.) Faxon történő panaszügyintézés

Panaszbejelentést faxon a +36-1-206-6711-as faxszámra küldhet.

d.) Elektronikus panaszügyintézés

Panaszbejelentést elektronikusan a panasz--.at.--micalkusz.hu e-mail címre küldhet.


Amennyiben társaságunk a panaszát elutasítja, vagy Ön nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat:

A Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.


Részletes tájékoztatást olvashat erről az MNB honlapján:

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz/mit-tegyunk-ha-penzugyi-panaszunk-van/vitarendezesi-forumok
https://mnb.hu/letoltes/mittegyunkpenzugyinc.pdf

A Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálati címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., levelezési címe : 1534 Budapest BKKP Postafiók:777. Telefon: (36-1) 428-2600, Ügyfélszolgálati telefonszám: (36-80) 203-776, e-mail: ugyfelszolgalat--.at.--mnb.hu.

A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172; Ügyfélszolgálati címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. Telefon: (36-80) 203-776, e-mail: ugyfelszolgalat--.at.--mnb.hu
Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes

A bíróságokról a http://www.birosag.hu/ honlapon tájékozódhat.

Panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumok:

Panaszkezelési szabályzat
Benyújtandó dokumentum panaszkezelésre

Jelen cégismertető az életbiztosítási szerződések megkötéséhez a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben előírtak alapján készült.

Keresés